dnes je 28.6.2022

Input:

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

13.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:39

Kapitoly videa

Pravidelný webinár aktualít z oblasti sociálneho poistenia sa pokúsi zhrnúť novinky v zákone o sociálnom poistení za ostatné obdobie a chronologicky sa vracia aj k jednotlivým platným zmenám z ostatného roka. Ako napr.:
- koniec núdzového stavu k 22.02.2022 do 24:00, ale mimoriadna situácia stále trvá.
- Veľká novela ZoSP – schválená 24. marca 2022, nevyšla ešte v Zbierke zákonov- podstatná zmena: elektronická komunikácia pri DPN
- MU MZ SR k ošetrovnému – účinné od 21. marca 2022 ostatné MU MZ SR: povinná školská dochádzka (aj posledný rok predškolskej prípravy dieťaťa) a nárok na pandemické OČR
- Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov - schválený 4. mája 2021, novela zákon č. 480/2021 účinnosť od 1.3.2022 – usmernenie Sociálnej poisťovne
- zákon č. 426/2020 Z. z. z 10.12.2020, dlhodobé ošetrovné, nová nemocenská dávka „tehotenské“ – účinné od 1. apríla 2021 – procesné postupy Sociálnej poisťovne

Lektor

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na Ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce). Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.