dnes je 24.5.2024

Input:

Judikatúra z oblasti pracovnoprávnych vzťahov - skončenie pracovného pomeru

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.3 Judikatúra z oblasti pracovnoprávnych vzťahov – skončenie pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Žalobca bol zamestnaný u žalovaného zamestnávateľa ako vedúci hotelu. V čase svojej práceneschopnosti uzavrel so žalovaným zamestnávateľom dohodu o skončení pracovného pomeru. Podľa tejto dohody mal pracovný pomer skončiť po skončení práceneschopnosti žalobcu a po vyčerpaní jeho dovolenky na zotavenie. Práceneschopnosť žalobcu skončila dňom 11. 11. príslušného roku a čerpanie dovolenky ukončil dňom 25. 11. príslušného roku.

Pokiaľ ide o dohodu o skončení pracovného pomeru, súd uviedol, že ide o prejav vôle zamestnávateľa a zamestnanca skončiť existujúci pracovný pomer. Jedna z podmienok takéhoto skončenia pracovného