dnes je 18.1.2022

Input:

Bezdlžnosť ako požiadavka na riadny výkon práce

1.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.341 Bezdlžnosť ako požiadavka na riadny výkon práce

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Pred vznikom pracovného pomeru by zamestnávateľ nemal od uchádzača o zamestnanie v zásade vyžadovať, aby preukázal, že nemá dlhy. Ak však výkon konkrétnej práce zahŕňa zodpovednosť za riadenie finančných prostriedkov zamestnávateľa, plánovanie a kontrolu dlhodobejších peňažných tokov a operácií alebo hmotnú zodpovednosť, zamestnávateľ môže osobnú situáciu uchádzača považovať aj za prejav jeho schopnosti vykonávať tieto činnosti. To, samozrejme, neznamená, že zadlžený uchádzač o zamestnanie už nemôže získať prácu. Zamestnávatelia by mali starostlivo zvážiť svoj prístup a uplatňovať toto kritérium reštriktívne len na pracovné miesta, kde zamestnanec musí vykonávať špecifické činnosti. Záväzné posúdenie súladu takejto požiadavky s právnymi predpismi vo vzťahu ku konkrétnemu druhu práce však môže