dnes je 22.1.2021

Input:

Budovanie firemnej kultúry cez CSR projekty

7.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.1.4 Budovanie firemnej kultúry cez CSR projekty

Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert

Koncept CSR teda spoločenská zodpovednosť firiem preukazuje k firemnej kultúre a firemnému imidžu priamu súvislosť. Preto sa bude zaoberať tým, ako spoločensky zodpovedné podnikanie a projekty vo firme ovplyvňujú zamestnancov, firmu či rozhodovanie spotrebiteľov.

CSR prispieva z dlhodobého hľadiska k zvyšovaniu hodnoty značky, k lojalite zákazníkov a trhových podielov, pomáha zvyšovať dôveru a budovať dobré meno firmy. Podnik má predispozície stať sa atraktívnejším a pútavým pre investorov. Investičné fondy si čoraz častejšie vyberajú investične vhodné okolnosti podľa kombinácie sociálnych, finančných, environmentálnych a etických faktorov kvôli skutočnosti, že kritériá CSR pre nich znamenajú garanciu bezpečnosti a dlhodobej udržateľnosti firmy. V štátnych objednávkach sa stále častejšie objavujú štandardy CSR, ktoré definujú požiadavky na pracovné podmienky a ochranu životného prostredia.

1. Príklady zo zahraničia

Jedným z príkladov môže byť napr. Francúzsko, ktoré má v zákone o verejnom obstarávaní jasne deklarované, že jednou z podmienok uzatvorenia zmluvy je aj nutnosť venovať sa v spoločnosti environmentálnym a sociálnym aspektom. Spoločnosti sú tiež zvýhodňované v prípade, že podporujú CSR.

Ďalším príkladom je Holandsko, kde už viac ako desať rokov funguje daňový systém zvýhodňujúci financovanie projektov, ktorých vlastnosťou je šetrnosť k životnému prostrediu - využívanie slnečnej a veternej energie. CSR stimuluje inovatívne myslenie a postupy riadenia, čím tiež prispieva k zvýšenej konkurencieschopnosti firmy. Niektorým spoločnostiam sa úspešne podarilo vyvinúť nový produkt s vynikajúcim environmentálnym prospechom alebo produkt určený marginalizovaným skupinám. Niektoré prínosy sú spojené s manažmentom rizík. CSR pomáha vytvárať pozitívny obraz na hlavnú alebo vedľajšiu činnosť, ktorú spoločnosť vykonáva. Napríklad aj bezpečné výrobky, pravdivý marketing, slušné pracovné postupy spadajú pod túto kategóriu. Tiež je kladený dôraz na ochranu životného prostredia pred nepriaznivými účinkami podnikových operácií. Ďalší prístup, ktorý využíva CSR ako nástroj pre budovanie imidžu, je prijatie určitého sociálneho alebo environmentálneho dôsledku týkajúce sa činnosti firmy. Niektoré spoločnosti, ako napr. Nestlé, používali CSR holistickým spôsobom tak, že nestavali iba na imidž, ale tiež na zlepšenie svojho podnikania a úžitku pre spoločnosť. Nestlé prijala opatrenia na zlepšenie stavov miestnych výrobcov mlieka, čo zase zabezpečilo dodávky mlieka a zlepšilo vnímanie firmy ako spoločensky zodpovedné. Posilnenie dobrého mena prostredníctvom aktivít CSR môže pomôcť pri budovaní značky a prilákať viac podnikov. Pozitívne vnímanie spoločnosti môže pomôcť pri zabezpečovaní obchodov s novými partnermi, investormi a regulačnými orgánmi. Okrem toho tiež pomáha pri budovaní lepšej komunikácie so zákazníkmi a zamestnancami. Čím značný počet zákazníkov radšej využije služby od tých spoločností, ktoré preukazujú zodpovednú firmu. Avšak získanie a udržanie zákazníkov závisí iba na vnímaní značky spoločnosti, ktorú čiastočne určujú aj sociálne a etické praktiky spoločnosti.

2. CSR a firemný imidž

Budovanie imidžu spoločnosti možno nazvať dlhodobým procesom, ktorý ovplyvňuje niekoľko dôležitých faktorov. Pre budovanie dobrého imidžu je dôležité zachovávať si dobré vzťahy so stakeholdermi a udržiavať dobrú mienku. Zvyšovanie produktivity zamestnancov a manažmentu pomocou zvýšenie ich kvalifikácie a spokojnosti má tiež veľký vplyv na imidž spoločnosti. Ďalej je to ochrana životného prostredia a správania firmy voči nemu. Zachovanie prírodných zdrojov a vhodné zaobchádzanie s prostredím, v ktorom firma podniká, je jej dôležitou vizitkou. Pre tvorbu imidžu na začiatku stačí, aby sa na verejnosť dostala jedna nová dobrá informácia. Podnik sa tak môže stať veľmi rýchlo obľúbeným, ak sa neobjavia aj zlé, nepriaznivé správy. Imidž spoločnosti je celistvým prvkom. Je výsledkom rôznorodých dojmov a informácií, ktoré sú vytvárané z percepcie dizajnu, správanie a komunikácia. S imidžom spoločnosti je možné vždy manipulovať. Imidž každej firmy súvisí aj s jej aktivitami a možno ho definovať aj v rámci CSR aktivít. CSR je pre budovanie imidžu spoločnosti dôležitým atribútom, vďaka ktorému si firma buduje dobrú mienku u zainteresovaných osôb. S týmto pojmom sa