dnes je 24.6.2024

Input:

Čerpanie dovolenky zamestnanca pracujúceho v pracovnom pomere v roku 2023

24.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.2.1 Čerpanie dovolenky zamestnanca pracujúceho v pracovnom pomere v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Môže zamestnanec pracujúci v pracovnom pomere čerpať dovolenku napríklad pol dňa alebo jednu hodinu? Je to legislatívne správne a v poriadku?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Pohľad autora na problematiku:

V ust. § 111 ods. 1 Zákonníka práce je konkretizované právo zamestnávateľa určiť čerpanie dovolenky. Aj keď právo na dovolenku je ústavným právom zamestnanca, čas čerpania dovolenky určuje výlučne zamestnávateľ.

Dobu čerpania dovolenky určuje zamestnávateľ podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka.

Formu rozhodnutia zamestnávateľa o určení termínu