dnes je 7.6.2023

Input:

Čestné vyhlásenie o osobnej starostlivosti o dieťa

4.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.36 Čestné vyhlásenie o osobnej starostlivosti o dieťa

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O OSOBNEJ A TRVALEJ STAROSTLIVOSTI O DIEŤA
(na účely uplatnenia zvýšenia základnej výmery dovolenky)

 

I. ÚDAJE O ZAMESTNANCOVI 
Meno a priezvisko:     
Adresa trvalého bydliska:     
Dátum narodenia:     

 

týmto čestne vyhlasujem, že sa v zmysle § 103 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZP“) osobne a trvale starám o dieťa:

 

II. ÚDAJE O DIEŤATI 
Meno a priezvisko:     
Adresa trvalého bydliska:     
Dátum narodenia:     

 

Správne označte krížikom:

☐        starám sa o vlastné neplnoleté dieťa

☐        starám sa o vlastné neplnoleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov

☐        starám sa o neplnoleté dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe