dnes je 3.10.2022

Input:

Doba trvania prestávok v práci zamestnanca v roku 2022

31.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.08.2.4 Doba trvania prestávok v práci zamestnanca v roku 2022

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Otázka:

Ako máme správne postupovať v prípadoch, keď zamestnanec odpracuje svoju naplánovanú zmenu od 6:00 do 14:00 a ešte ostane na nadčas od 14:00 do 22:00. Aké prestávky mu máme poskytnúť (kedy a aké dlhé)?

Odpoveď:

Legislatívna úprava: § 91 zákona č. 311/2001 Z. z.ZP, § 97 zákona č. 311/2001 Z. z.ZP.

Pohľad autora na problematiku: Práca nadčas je upravená v ustanovení § 97 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Za prácu nadčas sa považuje práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo so súhlasom zamestnávateľa nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. Podľa § 91 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť okrem iného zamestnancovi, ktorého