dnes je 26.2.2024

Input:

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

4.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.31 Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI NA VÝKON SEZÓNNEJ PRÁCE

 

Spoločnosť: ..........................

Sídlo: ..........................

IČO: ..........................

zastúpená štatutárnym zástupcom: ..........................

(ďalej len „zamestnávateľ“)

a

Meno a priezvisko: ..........................

Bytom: ..........................

Dátum narodenia: ..........................

Číslo OP: ..........................

(ďalej len „zamestnanec”)

 

uzatvárajú podľa § 228a ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

v znení neskorších predpisov

 

dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce:

1. Zamestnanec sa zaväzuje na základe tejto dohody vykonať túto pracovnú činnosť: .......................... (napr. zber, triedenie a skladovanie marhúľ a broskýň).

2. Rozsah