dnes je 7.6.2023

Input:

Dohoda o skončení pracovného pomeru a dohoda o sporných nárokoch

4.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.30 Dohoda o skončení pracovného pomeru a dohoda o sporných nárokoch

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

DOHODA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU A DOHODA O SPORNÝCH NÁROKOCH  
uzatvorené podľa § 60 a nasl. v spojení s § 32 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Dohoda”) 
 
medzi  
 
ZAMESTNANEC: