dnes je 28.9.2023

Input:

Elektronická práceneschopnosť zamestnanca v roku 2023

22.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.2 Elektronická práceneschopnosť zamestnanca v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dňa 31. mája 2023 uplynulo prechodné obdobie, počas ktorého bolo možné potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti vydávať v listinnej forme alebo v elektronickej forme.

S účinnosťou od 1. júna 2023 vzniká všeobecným lekárom, gynekológom a lekárom zdravotníckych zariadení ústavnej starostlivosti povinnosť vystavovať PN-ky už len elektronicky.

V prípade technických výpadkov elektronických systémov – ak je informačný systém poskytovateľa nefunkčný alebo je nefunkčný Národný zdravotnícky informačný systém, a možno predpokladať, že technická príčina bude trvať viac ako tri kalendárne dni, vystaví lekár odpis potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive.

Pre sprehľadnenie možno uviesť, že lekári sa do systému ePN pripájajú postupne:

  1. Od 1. júna 2022 do