dnes je 18.8.2022

Input:

Evidencia pracovného času a archivácia dochádzky v roku 2021

29.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.11.2.1 Evidencia pracovného času a archivácia dochádzky v roku 2021

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Zákonník práce v § 99 ZP stanovuje povinnosť viesť evidenciu pracovného času, nestanovuje však presný spôsob. Máme zavedený elektronický dochádzkový systém, kde sú zaznamenané všetky časové úseky výkonu práce, všetky prestávky, prekážky, neprítomnosti. Mám v tejto súvislosti dve otázky:

1. Považuje sa tento elektronický systém za splnenie povinnosti zamestnávateľa viesť evidenciu podľa § 99 ZP? Ako by reálne prebiehalo preukazovanie v prípade kontroly z inšpektorátu práce?

2. Zároveň je zamestnávateľ povinný archivovať evidenciu dochádzky, dovoleniek a prekážok, v registratúrnom pláne máme 5 rokov. Čo konkrétne je potrebné zakladať do archívu v papierovej forme? Musí každý zamestnanec vytlačiť a podpísať svoj dochádzkový list kde sú uvedené presne všetky časy, alebo