dnes je 23.6.2024

Input:

Exekučné zrážky zo mzdy v praxi mzdového účtovníka v roku 2023

13.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.1.2 Exekučné zrážky zo mzdy v praxi mzdového účtovníka v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Zrážky zo mzdy sú prostriedkom výkonu exekúcie, pomocou ktorého súdny exekútor siahne na čistú mzdu dlžníka – zamestnanca. V praxi to znamená, že kým dlžník nesplatí svoj dlh, bude mu na príkaz exekútora zamestnávateľ vyplácať len časť čistej mzdy. Platí totiž pravidlo, že zrážky zo mzdy možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej príslušenstva (napríklad úrokov z omeškania). Nikdy nie vo väčšom rozsahu.

Súčasne platí, že zrážky zo mzdy sa realizujú z čistej mzdy dlžníka. Zrážkami zo mzdy nemožno siahnuť na tú zložku mzdy, ktorá je určená na zaplatenie daní, či sociálneho a zdravotného poistenia. Sociálne zabezpečenie zamestnanca, dlžníka, nemôže byť zrážkami zo mzdy ohrozené.

Akú sumu nemožno zraziť zo mzdy od 1.7.2023

Okrem