dnes je 26.2.2024

Input:

Firemná kultúra na pracovisku

5.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.1.4 Firemná kultúra na pracovisku

Mgr., MSc. Soňa Štefková, PgCert.

Firemná kultúra je súbor hodnôt, zvykov, postojov a spôsobov správania, ktoré sú charakteristické pre určitú spoločnosť alebo organizáciu. Je to dôležitá súčasť pracovného prostredia, pretože ovplyvňuje náladu, spokojnosť a produktivitu zamestnancov.

Niektoré z prvkov firemnej kultúry zahŕňajú:

1. Hodnoty – sú to presvedčenia, na ktorých je organizácia založená. Tieto hodnoty by mali byť jasne definované a zdieľané v celej organizácii. Hodnoty organizácie by mali byť presné, konzistentné a prispievať k dosiahnutiu jej cieľov a misie. Preto by mali byť jasne definované a komunikované zamestnancom a stakeholderom. Každý zamestnanec by mal mať jasné pochopenie hodnôt organizácie a mal by byť schopný ich aplikovať vo svojej práci.

2. Etické normy – sú to pravidlá a postupy, ktoré organizácia uplatňuje, aby sa zachovala