dnes je 7.12.2022

Input:

Forma poskytnutia informácií o pracovnom pomere

11.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.482 Forma poskytnutia informácií o pracovnom pomere

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. ukladá od 01.11.2022 zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť zamestnancovi písomnú informáciu o jeho pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania najmenej v rozsahu týchto údajov, ak ich neobsahuje pracovná zmluva v rozsahu nového § 47a. Informácie poskytujú každému zamestnancovi individuálne vo forme jedného alebo viacerých dokumentov. Pokiaľ ide o písomnú formu, tak v zmysle ďalšieho nového § 38a sa spresňuje, že zamestnávateľ poskytne zamestnancovi informáciu v listinnej podobe. Právne predpisy síce výslovne neupravujú, že zamestnávateľ si musí ponechať dôkaz o odovzdaní, ale je v jeho záujme, aby to vedel preukázať. Vzhľadom na stále rastúce využívanie nástrojov digitálnej komunikácie sa však zamestnávateľ môže rozhodnúť zasielať informácie elektronicky, a to