dnes je 18.1.2022

Input:

Grid karty budú môcť klienti Sociálnej poisťovne používať ešte aj v úvode roka 2022

30.11.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Klienti, ktorí v súčasnosti pre prihlásenie do e-Služieb Sociálnej poisťovne využívajú Grid karty, ich budú môcť používať aj začiatkom budúceho roku. Sociálna poisťovňa pred časom priniesla modernejší a bezpečnejší spôsob prihlásenia do jej e-Služieb a informovala o ukončení používania Grid kariet. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa rozhodla vyjsť klientom v ústrety a predĺžiť platnosť Grid kariet do 31. marca 2022.

Cieľom pripravovanej zmeny je nahradiť terajšie Grid karty novým modernejším a bezpečnejším spôsobom prihlásenia pomocou mena, hesla a mobilnej aplikácie alebo možnosťou, ktorú majú klienti k dispozícii už dlhšie – prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu. Keďže takáto zmena si v mnohých prípadoch vyžaduje zvýšené kontaktovanie rôznych subjektov (najmä medzi zamestnávateľmi, účtovníčkami a pobočkami SP), Sociálna poisťovňa sa vzhľadom