dnes je 15.7.2024

Input:

Hromadné prepúšťanie zamestnancov v roku 2023

24.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.4 Hromadné prepúšťanie zamestnancov v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

1. Pojem hromadného prepúšťania

Hromadné prepúšťanie predstavuje pracovnoprávny inštitút, ktorého právnu reguláciu možno nájsť v ustanovení § 73 zákona č. 311/2001 Z. z.Zákonníka práce, pod ktorým rozumieme skončenie pracovného pomeru s viacerými zamestnancami spoločnosti.

Zákonník práce v závislosti od celkového množstva zamestnancov u daného zamestnávateľa presne vymedzuje, ktoré prepúšťanie už považuje za hromadné.

Za také sa považuje, ak zamestnávateľ v priebehu 30 dní skončí pracovný pomer s:

  1. najmenej s desiatimi zamestnancami, ak zamestnáva viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov,
  2. najmenej s 10 % zamestnancov z celkového počtu, ak zamestnáva najmenej 100 a menej ako 300 zamestnancov,
  3. najmenej s 30 zamestnancami, ak zamestnáva najmenej 300 zamestnancov.

Pracovný pomer v prípade