dnes je 24.5.2024

Input:

Identifikačné údaje zamestnanca v pracovnej zmluve

7.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.11.2.1 Identifikačné údaje zamestnanca v pracovnej zmluve

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

V zmysle novely Zákonníka práce (350/2022 Z. z.) bol novelizovaný § 43 ZP, ktorý upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy. Prvá veta stanovuje, že pracovná zmluva obsahuje identifikačné údaje zamestnávateľa a zamestnanca. Aké identifikačné údaje zamestnanca je potrebné/možné uvádzať v pracovnej zmluve, aby nedošlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov? Je rodné číslo zamestnanca taký osobný údaj, ktorý môže byť uvedený v pracovnej zmluve a musí zamestnávateľ mať súhlas budúceho zamestnanca s poskytnutím takéhoto údaja, hoci sa spracúva výlučne na splnenie zákonnej registračnej povinnosti?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Pohľad autora na problematiku:

Založenie pracovného pomeru prostredníctvom pracovnej zmluvy v rámci