dnes je 23.6.2024

Input:

Kamerový systém na pracovisku vs. ochrana osobných údajov v roku 2023

21.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.1 Kamerový systém na pracovisku vs. ochrana osobných údajov v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Právna úprava monitorovania zamestnancov je obsiahnutá v ustanovení § 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej aj ako „Zákonník práce” alebo „ZP”)., v zmysle ktorého platí, že: „Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah