dnes je 9.12.2023

Input:

Konkretizovanie povereného pracovníka v smernici o cestovných náhradách

8.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.11.2.3 Konkretizovanie povereného pracovníka v smernici o cestovných náhradách

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Má sa v smernici napr. o cestovných náhradách konkretizovať poverený pracovník, napr. na likvidáciu cestovných náhrad? Teda, je potrebné napísať aj jeho meno a priezvisko a v smernici má byť uvedený iba poverený pracovník?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Pohľad autora na problematiku:

Cestovné náhrady zamestnancov sú daňovými výdavkami podľa  § 19 ods. 2 písm. d) ZDP do výšky, na ktorú vzniká nárok podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste poskytované podľa § 14 zákona o cestovných náhradách.

Podľa zákona o cestovných náhradách sa pod pracovnou cestou zamestnanca rozumie