dnes je 29.11.2020

Input:

Koučing vs. Mentoring

27.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.10.1.2 Koučing vs. Mentoring

Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert

Koučing

Jeden z najčastejších dôvodov, prečo ľudia vyhľadajú služby kouča je, že sa cítia „uviaznutí“ a nevedia sa pohnúť ďalej a správnym smerom. Zotrvávajú v práci, ktorá sa im nepáči, pokračujú v nenapĺňajúcom vzťahu alebo cítia, že im život všeobecne nedáva hlbší zmysel či význam. Úlohou kouča tu je, pomocou rôznych nástrojov a techník koučingu, pomôcť klientovi uvedomiť si, čo je motivátor, čo vás poháňa, kam chcete ísť, teda čo je cieľ a ako sa k cieľu najefektívnejšie prepracujete.

Kouč pomáha klientovi pomocou vhodne volených otázok vyriešiť jeho aktuálny problém. K typickým témam koučingu patria: Čo chcem? Za čím idem? Na čom mi záleží? Z čoho mám strach? Ako sa mám rozhodnúť? Klient si sám nachádza vlastné riešenia, stanovuje si nové ciele a postupné kroky k ich dosiahnutiu. Kouč klientovi nepodsúva hotové riešenia, ale privádza ho k vlastnému riešeniu. Rešpektuje klientovu individualitu a sprevádza ho pri hľadaní nových riešení. Kouč pomáha vniesť nový pohľad na situáciu, uvidieť ďalšie súvislosti.

Len vo výnimočných prípadoch sa zaujíma o minulosť, skôr analyzuje aktuálny stav a spôsoby, ako dosiahnuť cieľ v budúcnosti. Zlepšuje výkonnosť a sprevádza klienta na ceste za dosiahnutím jeho cieľov. Výsledkom je príjemnejší, hodnotnejší a spokojnejší život klienta.

Poznáme niekoľko druhov koučingu, tu je len niekoľko z nich:

  • Life koučing: rieši situácie z osobného života.

  • Biznis koučing: motivácia v kariére a biznise.

  • Performance koučing: pomáha zvyšovať výkonnosť.

  • Vitality koučing: motivuje pri zmene životného štýlu, pomáha pri chudnutí.

Mentoring

Pri mentoringu predáva mentor jeho znalosti a skúsenosti mladšiemu kolegovi. Mentor menteemu radí, ako plniť určité úlohy či ako sa chovať v určitých situáciách. 

  • Mentor je expertom v danej problematike mentorovaného. 

Komu je mentoring určený?

Do mentorovania sa môžu zapojiť všetci, ktorí majú záujem pracovať na svojom profesijnom a osobnostnom rozvoji.

Kto je mentor a mentorovaný?

Mentor môže byť každý, kto