dnes je 18.8.2022

Input:

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2018

11.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.2.2 Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2018

Ing. Eva Gášpárová


Chceme sa spýtať na krátenie dovolenky za kalendárny rok, ak zamestnanec odpracoval 146 dní a pracovná neschopnosť trvala viac ako 100 pracovných dní.

Do neodpracovaných 100 dní PN sa počítajú aj dni sviatku počas pracovného týždňa?

Pohľad autora na problematiku:

Ak zamestnanec z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti zameškal v kalendárnom roku viac ako 100 pracovných dní, zamestnávateľ mu v súlade s § 109 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce môže, ale nemusí, krátiť dovolenku za kalendárny rok, a to za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu.

Dovolenku je možné krátiť z dôvodu zameškaných pracovných dní, ktorými sú pracovné dni zamestnanca, v ktorých podľa rozvrhu pracovného