dnes je 20.6.2021

Input:

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2018

11.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.2.2 Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2018

Ing. Eva Gášpárová


Chceme sa spýtať na krátenie dovolenky za kalendárny rok, ak zamestnanec odpracoval 146 dní a pracovná neschopnosť trvala viac ako 100 pracovných dní.

Do neodpracovaných 100 dní PN sa počítajú aj dni sviatku počas pracovného týždňa?

Pohľad autora na problematiku:

Ak zamestnanec z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti zameškal v kalendárnom roku viac ako 100 pracovných dní, zamestnávateľ mu v súlade s § 109 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce môže, ale nemusí, krátiť dovolenku za kalendárny rok, a to za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu.

Dovolenku je možné krátiť z dôvodu zameškaných pracovných dní, ktorými sú pracovné dni zamestnanca, v ktorých podľa rozvrhu pracovného času alebo rozvrhu pracovných zmien mal pracovať, ale z dôvodu napr. dočasnej pracovnej neschopnosti nepracoval. Takýmto zameškaným pracovným dňom môže byť ktorýkoľvek deň kalendárneho týždňa, aj deň sviatku, ak je takýto deň u zamestnávateľa pracovným dňom.

Ak by zamestnanec v deň sviatku (ak by nebol práceneschopný) nepracoval a patrila by mu náhrada mzdy alebo pri mesačnej mzde by sa mu mzda nekrátila, podľa § 144a ods. 1 písm. f) Zákonníka práce by išlo o tzv. odpracovaný deň – tento deň sviatku sa do zameškaných pracovných dní na účely krátenia dovolenky nezapočítava.

Záver:

Ak zamestnanec z otázky v kalendárnom roku odpracoval 146 dní, splnil podmienku nároku na dovolenku za kalendárny rok. Na účely krátenia dovolenky je potrebné zistiť presný počet zameškaných pracovných dní. Ak ide o zamestnanca s výkonom práce v pracovné dni kalendárneho týždňa a deň sviatku sa u neho považuje za tzv. odpracovaný deň, takýto deň nie je zameškaným pracovným dňom a na účely krátenia dovolenky sa do zameškaných pracovných dní nezapočítava.

Dovolenka za kalendárny rok sa kráti za prvých 100 zameškaných