dnes je 23.6.2024

Input:

Manažér ako mediátor

9.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.1.5 Manažér ako mediátor

Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert

V modernom pracovnom prostredí sa úloha manažéra stala oveľa komplexnejšou, ako len riadenie tímu a dosahovanie cieľov. S nárastom dôrazu na podporu zamestnaneckého blaha a efektívnu komunikáciu sa manažéri stávajú čoraz viac mediátormi medzi rôznymi zainteresovanými stranami vo firme. Ich úloha nie je len o delegovaní úloh a riešení problémov, ale aj o budovaní mostov a udržiavaní harmonických vzťahov vnútri tímu a medzi jednotlivými oddeleniami. Manažér ako mediátor je kľúčovým faktorom pre dosiahnutie úspechu a udržateľného rastu organizácie.

Rozvoj komunikácie a porozumenia

Jednou z hlavných úloh manažéra ako mediátora je vytváranie otvorených kanálov komunikácie a podporovanie porozumenia medzi zamestnancami. To znamená, že manažér musí byť schopný počúvať a porozumieť potrebám a obavám svojich tímových členov, ako aj prenášať