dnes je 18.8.2022

Input:

Manuál Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19

3.12.2021, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Manuál má odporúčací charakter a je určený zamestnávateľom pre rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní testovania zamestnancov vo svojich prevádzkach s cieľom naplniť povinnosti v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 264 zo dňa 24. 11. 2021, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa (ďalej len „Vyhláška ÚVZ SR č. 264/2021“).

Základné informácie

  1. V týždni od 29. 11. 2021 sú zamestnávatelia povinní dodržiavať takzvaný OTP režim, podľa ktorého majú povolený vstup na pracovisko výlučne zamestnanci, ktorí sú plne zaočkovaní, prekonali ochorenie COVID-19 alebo sú testovaní. Oprávnenie zamestnávateľov zisťovať OTP stav svojich zamestnancov vyplýva priamo z ust. § 250b ods. 6 a ods.