dnes je 26.2.2024

Input:

Mesačná minimálna hrubá mzda pri rôznych stupňoch náročnosti práce od 1.1.2023

23.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.1.1 Mesačná minimálna hrubá mzda pri rôznych stupňoch náročnosti práce od 1.1.2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Minimálnou mesačnou mzdu a jej určovaním sa zaoberá zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o minimálnej mzde”). V zmysle uvedeného zákona platí, že zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov rokujú o určení sumy mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok dohodou najneskôr od 1. apríla.

Minimálna mesačná mzda vo výške 700 eur v roku 2023 platí pre tých zamestnancov, ktorí pracujú na plný pracovný úväzok. V prípade uzatvorenia pracovného úväzku na kratšiu dobu, suma mesačnej minimálnej mzdy sa pomerne skráti. Príkladom možno uviesť, že mesačná minimálna mzda zamestnanca, ktorý pracuje na polovičný úväzok, bude v sume 350 eur (1/2 zo 700 eur) a 3/4 úväzok v sume