dnes je 4.3.2024

Input:

Mobbing a bossing na pracovisku

5.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.04.1.3 Mobbing a bossing na pracovisku

Mgr., MSc. Soňa Štefková, PgCert.

Mobbing a bossing na pracovisku sú dva rôzne termíny, ktoré sa týkajú nežiaduceho správania na pracovisku.

Mobbing sa týka opakovaných agresívnych alebo nevhodných správaní voči jednotlivcom alebo skupinám na pracovisku. Môže sa prejaviť v rôznych formách, ako sú verbálne útoky, ignorovanie, vydieranie alebo vylučovanie. Mobbing môže mať vážne dôsledky pre zdravie a pohodu zamestnanca, ako aj pre jeho pracovný výkon a pracovné vzťahy.

Bossing sa týka nevhodného správania zo strany nadriadeného voči podriadeným. Môže zahŕňať nedostatočné podporovanie, neprimerané kritizovanie, diskrimináciu alebo násilie na pracovisku. Podobne ako mobbing, aj bossing môže mať vážne následky pre zdravie, pohodu a pracovný výkon zamestnanca.

Ak sa na pracovisku vyskytujú prípady mobbingu alebo bossingu, je dôležité hovoriť o tom