dnes je 26.2.2024

Input:

Náležitosti pracovnej zmluvy a dodatočné informácie pri vy

11.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.484 Náležitosti pracovnej zmluvy a dodatočné informácie pri vy

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Aj zamestnanec, ktorý je povinný pracovať v inom členskom štáte Európskej únie alebo v tretej krajine, by mal poznať svoju konkrétnu situáciu. Do 01.11.2022 išlo o úpravu §43 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z.z. V súčasnosti ide už o nový § 44a ZP, ktorý pokrýva situácie, keď nejde o vyslanie zamestnanca v rámci cezhraničného poskytovania služieb zamestnávateľom (§ 5). Ak je miesto výkonu práce dohodnuté v inom štáte, dohodne zamestnávateľ so zamestnancom v pracovnej zmluve okrem podstatných náležitostí (druh a miesto výkonu práce, deň nástupu do práce a mzdové podmienky) aj miesto a dobu výkonu práce v štáte alebo v štátoch mimo územia Slovenskej republiky. Ak pracovná zmluva neobsahuje nasledovné údaje, je zamestnávateľ tiež povinný zamestnancovi poskytnúť písomnú informáciu o i/