dnes je 5.12.2023

Input:

Nárok na dovolenku zamestnancovi počas skúšobnej doby a zarátanie sviatkov do odpracovaných dní

9.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.11.2.3 Nárok na dovolenku zamestnancovi počas skúšobnej doby a zarátanie sviatkov do odpracovaných dní

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Otázka:

Zamestnancovi vznikol pracovný pomer od 1.11.2022. Do konca roku teda neodpracuje 60 dní a má nárok na dovolenku za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny za každých 21 odpracovaných dní. Rátajú sa sviatky do odpracovaných dní na účely nároku na dovolenku? Lebo v novembri sú 2 sviatky (1. a 17. novembra) a v decembri 1 sviatok (26. decembra). Na koľko dvanástin dovolenky mu vznikne nárok za rok 2022? Zamestnanec pracuje na ustanovený týždenný pracovný čas päť dní v týždni.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí