dnes je 24.5.2024

Input:

Nárok zamestnanca na odchodné

14.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.2.3 Nárok zamestnanca na odchodné

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Otázka:

So zamestnancom plánujeme uzavrieť dohodu o skončení pracovného pomeru k 30. 4. 2024 (na žiadosť zamestnanca). Plánuje ísť do predčasného dôchodku (má odpracovaných viac ako 40 rokov). Má tento zamestnanec nárok na odchodné? Má nárok aj na odstupné? (odpracoval u nás 20 rokov).

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. f) ZP alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať