dnes je 6.2.2023

Input:

Nárok zamestnancov na príplatok za prácu v sobotu

6.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.2.2 Nárok zamestnancov na príplatok za prácu v sobotu

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Centrum voľného času zamestnáva zamestnancov na pozícii informátor – vrátnik. Títo zamestnanci pracujú na zmeny a majú priznaný príplatok za zmennosť. Príležitostne pracujú aj v sobotu. Za odpracovanú sobotu majú voľný deň v pondelok, ktorý nasleduje po odpracovaní soboty. Majú títo zamestnanci nárok aj na príplatok za sobotu, ak majú vyplácaný príplatok za zmennosť?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 553/2003 Z. z.o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pohľad autora na problematiku:

Zamestnancovi patrí za hodinu práce vo sviatok príplatok v sume 100 % hodinovej sadzby funkčného platu.

Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, patrí mu za hodinu