dnes je 23.6.2024

Input:

Nástroje strategickej analýzy

3.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.2 Nástroje strategickej analýzy

PhDr. Mojmír Kališ

Ak chceme spracovať dobrú stratégiu spoločnosti, ak chceme povedať,

čo budeme robiť, aby sme naplnili svoju víziu, musíme v prvom rade vedieť, akí sme, aké je prostredie, v ktorom podnikáme, akí sú naši konkurenti, aká bude budúcnosť, ako sa budú vyvíjať požiadavky našich zákazníkov.

K tomu používame rôzne analýzy – analýzy, ktoré sme si spracovali sami alebo analýzy, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s naším podnikaním a našou víziou. Platí pravidlo, získať čo možno najviac relevantných informácií o všetkých faktoroch, ktoré ovplyvňujú naše podnikanie.

S – Strenghts – silné stránky spoločnosti. Ide o vymenovanie silných stránok spoločnosti, to je hodnotíme vnútorné prostredie. Hovoríme o tom, čo je našou silnou stránkou, ktorú musíme udržiavať a rozvíjať, aby sme si udržali konkurencie schopnosť.

W – Weaknesses – slabé stránky spoločnosti. Tu popíšeme