dnes je 7.6.2023

Input:

Návrh na uzavretie dohody o nadčasovej práci

4.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.23 Návrh na uzavretie dohody o nadčasovej práci

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Návrh na uzavretie dohody o nadčasovej práci

Vedúci zamestnanec  ........................................................ (titul, meno, priezvisko)

útvaru:  ........................................................................

 

týmto navrhujem uzavrieť dohodu o nadčasovej práci podľa § 97 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v z. n. p.

so zamestnancom:  .......................................................................... (titul, meno, priezvisko),

pracovná pozícia  .................................... z nasledovného dôvodu:  ...............................................

 

 

V ........................, dňa ...........................

...........................................

Vedúci zamestnanec útvaru

 

Vyjadrenie oddelenia personalistiky a miezd

U zamestnanca