dnes je 9.12.2023

Input:

Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie v roku 2023

16.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.1.3 Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

S účinnosťou od 1. januára 2023 sa zákonom č. 112/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní:

  • rozšírili výnimky z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania aj na spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú najviac dvoch spoločníkov v príbuzenskom vzťahu, manžela, manželku, súrodencov a na ich príbuzných v priamom rade, súrodencov alebo manželov spoločníkov, ak títo príbuzní v priamom rade, súrodenci alebo manželia sú dôchodkovo poistení, sú poberatelia dôchodkov alebo sú žiakmi alebo študentmi do 26 rokov veku,

  • ustanovilo, že kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania budú vykonávať inšpektoráty práce, ktoré budú jedinými kontrolnými orgánmi nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čím sa zrušila kompetencia