dnes je 17.4.2021

Input:

Nespĺňanie predpokladov na výkon dohodnutej práce ako výpovedný dôvod v roku 2021

24.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.200 Nespĺňanie predpokladov na výkon dohodnutej práce ako výpovedný dôvod v roku 2021

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 311/2001 Z. z. bod 1 Zákonníka práce môže zamestnávateľ dať zamestnancovi výpoveď, ak nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce. Toto ustanovenie zamestnávateľovi zabezpečuje, aby nemusel naďalej zamestnávať osobu, ktorá nie je oprávnená konať dohodnutý druh práce spôsobom predpísaným všeobecne záväzným právnym predpisom. Predpoklady spočívajú najmä v dosiahnutí určitého vzdelania, stupňa kvalifikácie alebo určitých schopností, v osvedčení znalostí zložením stanovenej skúšky alebo iným povinným preskúšaním. Nie je dôležité, či k stanoveniu predpokladov došlo právnym predpisom už pred vznikom pracovného pomeru, alebo až počas jeho trvania. Zamestnancovi, ktorý nespĺňa predpoklady, je možné dať výpoveď, aj keď tieto predpoklady neboli ešte pri vzniku pracovného pomeru vyžadované. Ak má zamestnanec pre zamestnávateľa podľa pracovnej zmluvy vykonávať viac druhov práce a ak nespĺňa predpoklady na výkon dohodnutej práce vo vzťahu k niektorému z nich, môže zamestnávateľ zamestnancovi namiesto práce, pre ktorej výkon nespĺňa predpoklady, prideľovať prácu zodpovedajúcu tomu z druhov práce, ktorej sa