dnes je 6.12.2021

Input:

Nevydanie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní v roku 2021

30.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.09.1.1 Nevydanie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní v roku 2021

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Podľa § 75 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce - ZP) je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania; zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Podľa § 75 ods. 2 ZP je pri skončení pracovného pomeru zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní. Ak zamestnávateľ posudok alebo potvrdenie nevydá, môže mu vzniknúť zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnancovi v zmysle § 192 ods. 2 ZP, podľa ktorého zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi