dnes je 27.1.2021

Input:

Novela zákona o zdravotnom poistení a poisťovníctve zjednocuje formu a spôsob, akým zamestnávatelia predkladajú údaje do zdravotnej poisťovne

25.11.2020, Zdroj: SITA

Do procesu prerozdelenia poistného sa zavedie prvok nadlimitnej sumy. Vyplýva to z noviel zákonov o zdravotnom poistení a poisťovníctve, ktorú v utorok schválil parlament. Princípom prerozdeľovania poistného je, že sa časť vybraných prostriedkov zo všetkých zdravotných poisťovní prerozdeľuje medzi jednotlivé poisťovne v závislosti od rizikovosti poistného kmeňa. Zdravotná poisťovňa s rizikovejším poistným kmeňom tak nenesie poistné riziko, rozdeľuje sa totiž rovnomerne medzi všetky poisťovne. Napriek tomu existuje podľa rezortu zdravotníctva významná skupina poistencov, ktorých náklady na zdravotnú starostlivosť výrazne prekračujú kompenzáciu. Z tohto dôvodu sa do procesu prerozdelenia poistného zavedie nadlimitná suma. Tá má podľa ministerstva významný vplyv na prerozdelenie.

V roku 2019 by sa týkala nadlimitná suma 9 386 poistencov štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne, 2 814 poistencov Dôvery a 669 poistencov Unionu. Z titulu nadlimitnej sumy by mala štátna poisťovňa dodatočný príjem viac ako 9,5 mil. eur. Výdavky pre Dôveru by predstavovali takmer šesť miliónov eur a pre Union takmer 3,6 mil. eur.

Prijatím noviel