dnes je 28.9.2023

Input:

Ochranná doba a osobný príplatok zamestnanca v roku 2023

25.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.2.2 Ochranná doba a osobný príplatok zamestnanca v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Zamestnankyňa dostala v januári 2023 výpoveď. V apríli 2023 oznámila tehotenstvo, začala jej plynúť ochranná doba. Bolo nám odporučené, aby vykonávala inú vhodnú prácu, ale otázka je, čo s jej osobným príplatkom, keďže jej nemáme akú inú vhodnú prácu ponúknuť? Z uvedeného vyplýva, že bude doma, nepracovať a bude mať osobný príplatok, alebo jej ho môžeme odobrať?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Pohľad autora na problematiku:

Ochranná doba predstavuje dobu, počas ktorej platí zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa. Jedným z prípadov, kedy je zamestnanec zákonom chránený pred skončením pracovného pomeru výpoveďou, je zakotvený v § 64 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce. Ten jednoznačne ustanovuje, že zamestnávateľ nesmie dať