dnes je 18.1.2022

Input:

Od 1. novembra 2021 sa zmení posudzovanie invalidity u poistencov s poruchami autistického spektra na základe novely zákona o sociálnom poistení

18.10.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Posudzovanie zdravotného stavu autistov, ktoré je jednou z podmienok nároku na invalidný dôchodok, bude od 1. novembra 2021 jednoduchšie. Národná rada prijala novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá poruchy autistického spektra zakomponovala priamo do prílohy č. 4 tohto zákona. Práve na základe diagnóz v prílohe č. 4 určujú posudkoví lekári Sociálnej poisťovne po preskúmaní lekárskych správ percentuálnu mieru schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (invaliditu) žiadateľov o invalidný dôchodok.

Doplnením prílohy č. 4 o skupinu ochorení porúch autistického spektra sa tak od 1. novembra 2021 odbúra nutnosť porovnania týchto ochorení s inou chorobou, ktorá je svojím funkčným dopadom najviac porovnateľná. V súčasnosti posudkoví lekári Sociálnej poisťovne posudzujú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav osôb s