dnes je 28.10.2021

Input:

Od roku 2023 by sa mali znížiť poplatky, ktoré klientom účtujú doplnkové dôchodkové spoločnosti

13.9.2021, Zdroj: SITA

Od roku 2023 by sa mali znížiť poplatky, ktoré svojim klientom účtujú doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS). Maximálny poplatok za správu príspevkového fondu by mal klesnúť zo súčasných 1,2 percenta na 1 percento z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde. Súčasne by sa mal zrušiť poplatok za prestup sporiteľa do inej DDS. Vyplýva to z návrhu zákona o osobnom dôchodkovom produkte, ktorým sa má novelizovať aj zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení. Legislatívny návrh predložil rezort práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania.

Návrh na zníženie poplatkov za správu príspevkových fondov súvisí so zámerom zrušiť výplatné dôchodkové fondy a tieto fondy zlúčiť s príspevkovými fondmi. Majetok poberateľov dávok z tretieho piliera, ktorý sa nachádza vo výplatných fondoch, by sa tak presunul do príspevkových fondov. DDS má v súčasnosti nárok na poplatok za