dnes je 23.6.2024

Input:

Odchod zamestnanca do predčasného starobného dôchodku a nárok na odstupné

11.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.2.3 Odchod zamestnanca do predčasného starobného dôchodku a nárok na odstupné

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Otázka:

Patrí zamestnancovi, ktorý odchádza do predčasného starobného dôchodku odstupné, ak bol pracovný pomer ukončený dohodou? Vzťahuje sa v takomto prípade na neho ustanovenie ZP§ 76 ods. 2 ?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

Pohľad autora na problematiku:

Zamestnanec nežiada o poskytnutie odchodného zamestnávateľa, preukazuje splnenie podmienok  na jeho poskytnutie a po ich splnení mu vzniká právny nárok. Odchodné má dostať zamestnanec raz za život. Právo na vyplatenie odchodného vzniká, ak