dnes je 4.3.2024

Input:

Odstupné a odchodné starostu pri odchode na predčasný dôchodok

10.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.2.2 Odstupné a odchodné starostu pri odchode na predčasný dôchodok

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Otázka:

Starosta sa vzdal mandátu a od 30. 12. 2023 je na predčasnom dôchodku. Prináleží mu ako starostovi odchodné alebo odstupné, a ak áno, koľko mesačne? Vzťahuje sa KZVS na starostu v tomto prípade, ohľadne odstupného, či odchodného? Musíme to riešiť vo výplate za december.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Po zániku mandátu starostu patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce v sume:

  1. dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
  2. trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu jedno funkčné obdobie,
  3. štvornásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia,
  4. päťnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce