dnes je 6.2.2023

Input:

Odvodová odpočítateľná položka od 1.1.2023

23.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.488 Odvodová odpočítateľná položka od 1.1.2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Od 1. januára 2023 bude platiť, že fyzická osoba zamestnaná na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce bude od vzniku tohto právneho vzťahu povinne poistená na všetky poistenia zamestnanca – to znamená na nemocenské, dôchodkové a poistenie v nezamestnanosti. Avšak, zavádza sa aj odvodová odpočítateľná položka, ktorá znamená výnimku z platenia poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Jej suma je vo výške 50 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov (teda v roku 2023 to bude údaj priemernej mesačnej mzdy z roku 2021). „Ak z dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce zamestnanec dosiahne mesačný príjem v sume rovnej alebo nižšej ako je navrhovaná odvodová odpočítateľná položka, nebude on, ani jeho zamestnávateľ platiť poistné na starobné poistenie