dnes je 23.6.2024

Input:

Okamžité skončenie pracovného pomeru so zamestnancom

6.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.2.2 Okamžité skončenie pracovného pomeru so zamestnancom

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Otázka:

So zamestnancom sme skončili pracovný pomer okamžite pre závažné porušenie pracovnej disciplíny. Oznámil nám, že trvá na ďalšom zamestnávaní (§ 79 ods. 1 ZP). Je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi náhradu mzdy v sume priemerného zárobku? Je takáto výpoveď neplatná? Ak áno, prečo?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy.

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru