dnes je 9.12.2023

Input:

Opatrenia priamej prevencie zamestnanca v roku 2023

18.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.1.5 Opatrenia priamej prevencie zamestnanca v roku 2023

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

K najdôležitejším súčastiam pracovného práva patrí prevencia, ktorá smeruje už proti vzniku samotného ohrozenia a nie iba k zabezpečeniu náhrady, pretože zamestnanec je spravidla v takom ekonomickom postavení, že nie je schopný väčšie škody nahradiť. Ide o súhrn rôznych činností a právnych prostriedkov, ktoré sú vopred zamerané na zabránenie vzniku škody.

Jedným z konkrétnych opatrení priamej prevencie je aj § 178 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. (ZP), podľa ktorého je zamestnanec povinný si počínať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu.

Ustanovenie je potrebné vnímať v spojitosti so základnou povinnosťou zakotvenou v § 81 písm. e) ZP, v zmysle ktorej je zamestnanec povinný hospodáriť riadne s