dnes je 23.6.2024

Input:

Organizačné zmeny zamestnávateľov ako následok ukončenia pracovných pomerov v roku 2023

23.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.3 Organizačné zmeny zamestnávateľov ako následok ukončenia pracovných pomerov v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Hneď na úvod je žiaduce zvýrazniť, že je právom a zároveň aj povinnosťou zamestnávateľa  prispôsobovať svoje aktivity aktuálnemu stavu na trhu, čo často spôsobuje potrebu regulovať počet zamestnancov. Dôsledkom uvedeného býva nadbytočnosť zamestnanca uplatnenie výpovedného dôvodu nadbytočnosti v zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 písm. b)  zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej aj ako „ZP” alebo „Zákonník práce”).

 

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 63 ods. 1 písm. b) platí, že : „Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o