dnes je 15.5.2021

Input:

Patrí empatia do biznisu?

14.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.1.2 Patrí empatia do biznisu?

Mgr. Jana Balážová

Odpoveď na túto otázku prezradím hneď v úvode. Áno, som presvedčená o tom, že empatia do biznisu jednoznačne patrí. Ak hovoríme o dlhodobo udržateľnom biznise, ktorý má rásť, tak empatia je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Prečo je to tak?

Pred tým, než sa dostaneme ku konkrétnemu dôvodu, zadefinujme si základné pojmy, ktorým je venovaný tento blog – biznis a empatia. Potrebujeme totiž vychádzať z rovnakého obrazu. Pretože, koľko ľudí, tak presne toľko významov a predstáv v nás tieto slová môžu vyvolať, čo nás môže ľahko doviesť k nepochopeniu.

Čo je biznis?

Na biznis sa dá pozerať z mnohých stránok. Ak však vojdeme do jeho úplnej podstaty, tak prídeme na to, že biznis je tvorivá expanzívna energia. Počiatok tejto energie je v myšlienke, ktorá bola taká potentná, až sa zhmotnila. Bol jej človekom vdýchnutý život - myšlienku uviedol do pohybu, vytvoril jej priestor, vyvíjal aktivity, ktoré si samotná realizácia vyžadovala. Konal s jasným smerovaním (obrazom vízie) a tiež s konkrétnym vnútorným nastavením. Ku každej činnosti pristupoval špecifickým spôsobom, čo dodalo biznisu originálnu (nenapodobiteľnú) esenciu. Každý biznis má svoju vlastnú inteligenciu, zámer a aj potenciál, ktorý môže naplniť.

Ako časom biznis rastie, začnú sa v ňom stále viac kumulovať rôzne vnútorné dynamiky. Biznis má svoje vlastné potreby, ktorým je potrebné načúvať a byť voči nim vnímavý. V opačnom prípade prichádzajú situácie, kedy sa niečo nedarí, nechce fungovať, kedy vznikajú rôzne prejavené i (navonok) neprejavené konflikty a tlak, kedy nám každá snaha berie veľmi veľa energie.

Čo je empatia?

Ide o schopnosť, ktorá vyžaduje zapojenie všetkých rovín, ktoré človeka robia človekom. Empatia posilňuje ľudskosť a spája nás s akoukoľvek žijúcou bytosťou. Vďaka tomuto spojeniu tvoríme vždy viac. Z dvoch oddelených „svetov” sa stane „svet” jeden, a to silnejší a bohatší. Znie to síce ako utópia, ale skutočne je to tak. Samozrejme, všetko závisí od našej vôle a motivácie túto schopnosť v sebe rozvíjať.

Nikto z nás nie je prirodzene empatický. My všetci sa túto kvalitu učíme vedome kultivovať. Empatia je o vnímaní druhého človeka, a to z takého pohľadu, ako sa vidí, cíti a pozná on sám. Vďaka schopnosti počúvať, úrovni emocionálnej inteligencie, kognitívnym schopnostiam, intuícii, schopnosti imaginácie či inštinktu môžeme vstúpiť do reality druhého človeka, aby sme mu plne porozumeli. Takýmto spôsobom dokážeme oveľa lepšie pochopiť kontext, z akého niekto premýšľa, vníma, cíti, reaguje, prejavuje sa, rozhoduje či koná.

Empatia teda nie je len o vcítení sa či o súcite s druhým človekom. Obe sú len malou časťou z nej. Empatia ani nie je o nekonečnom počúvaní, stotožňovaním sa, pritakávaní, ľutovaní niekoho. Nie je ani o dávaní rád či aktívnom hľadaní riešení pre druhého človeka. Empatia je priama, jasná, nekompromisná a pritom veľmi úctivá a láskavá. Vždy všetkých zúčastnených posilňuje a posúva.

Empatia v biznise

Možno mnohým napadne myšlienka, či skôr obava, že biznis je