dnes je 6.2.2023

Input:

Písomná informácia o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania

11.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.480 Písomná informácia o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Zákon 350/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ZP) v prináša modifikovanie povinnosti zamestnávateľa vyhotoviť zamestnancovi písomné oznámenie, ktorá bolo doposiaľ obsiahnutá § 44. Podľa nového § 47a ZP je zamestnávateľ povinný od 01.11.2022 poskytnúť zamestnancovi písomnú informáciu o jeho pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania, ktorými sú i/ spôsob určovania miesta výkonu práce alebo určenie hlavného miesta výkonu práce (ak sú v pracovnej zmluve dohodnuté viaceré miesta výkonu práce), ii/ ustanovený týždenný pracovný čas, údaj o spôsobe a pravidlách rozvrhnutia pracovného času vrátane predpokladaných pracovných dní a vyrovnávacieho obdobia podľa § 86, § 87 a 87a, rozsah a čas poskytnutia prestávky v