dnes je 23.6.2024

Input:

Podmienky zamestnania profesionálneho športovca

6.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.2.3 Podmienky zamestnania profesionálneho športovca

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Chceli by sme sa informovať ohľadom zamestnania profesionálneho športovca v klube. Od akého veku je možné ho zamestnať a, aké sú podmienky? Taktiež by sme sa chceli opýtať, aké sú jeho odvody, či sú také, ako vo vzťahu zamestnávateľ – zamestnanec, alebo nemusí platiť odvody do SP len do ZP. Ešte Vás chceme poprosiť o informáciu, ako je to v situácii, keby prof. športovec bol SZČO – aké sú podmienky, odvody, čo je výhodnejšie, pracovno-právny vzťah, alebo SZČO?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe

Pohľad autora na problematiku:

V rámci výkonu športovej činnosti sú významnými najmä vzťahy medzi športovcom a jeho agentom, športovým klubom, zväzom, sponzorom, vzťahy vznikajúce v oblasti zodpovednosti za škodu alebo za úraz a právne vzťahy vznikajúce