dnes je 15.7.2024

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 138/2024 Z. z. - Oznámenie NBS o vydaní opatrenia z 3. júna 2024 č. 2/2024 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

27.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.755 Podrobnosti k oznámeniu č. 138/2024 Z. z. - Oznámenie NBS o vydaní opatrenia z 3. júna 2024 č. 2/2024 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

JUDr. Renáta Považanová

Cieľom opatrenia je s účinnosťou od 1. júla upraviť rozsah informácií uvádzaných v ročnej a polročnej správe o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, ročnej a polročnej správe o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, spôsob ich predkladania Národnej banke Slovenska a rozsah ich zverejňovania. Opatrenie upravuje rozsah informácií v správach o hospodárení predovšetkým s cieľom zohľadnenia a zapracovania poznatkov a skúseností z aplikačnej praxe.

Predpis bol vypracovaný