dnes je 7.6.2023

Input:

Pokyn postupu pri spracúvaní osobných údajov z lekárskeho posudku

4.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.21 Pokyn postupu pri spracúvaní osobných údajov z lekárskeho posudku

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Pokyn postupu pri spracúvaní osobných údajov z lekárskeho posudku

Článok 1

Predmet úpravy

1. Podľa niektorých ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce”) predkladá zamestnanec zamestnávateľovi lekársky posudok, aby preukázal spôsobilosť vykonávať prácu na danej pracovnej pozícii.

2. Tento pokyn upravuje:

a)          procesný postup pri spracúvaní osobných údajov z lekárskeho posudku, ktorý predkladá zamestnanec v situáciách predpokladaných Zákonníkom práce,

b)          práva a povinnosti poverených osôb pri spracúvaní osobných údajov z lekárskeho posudku.

Článok 2

Pojmy

1. Prevádzkovateľ – obec (názov): ....................., sídlo: ..................., IČO: